ก.ค.ศ. ชี้แจงแนวทางการพิจารณาคุณวุฒิในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2564

0
778

เพิ่มเพื่อน

ในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. เพจ ศธ.360 องศา ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาคุณวุฒิในการสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือกครูผู้ช่วยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำนักงาน ชี้แจงแนวทางการพิจารณาคุณวุฒิในการสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือก #ครูผู้ช่วย .เนื่องจากปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งเปิดสอนโดยใช้ชื่อหลักสูตรที่มีความหลากหลายและแตกต่างกัน ซึ่งอาจทำให้ผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน ไม่สามารถประกาศรับสมัครโดยระบุสาขาวิชาฯ ได้ครอบคลุมหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนทั้งหมดเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิ์ของผู้สำเร็จการศึกษา จึงให้ กศจ. (หรือ อ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง แล้วแต่กรณี) เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยคุณวุฒิของผู้สมัครสอบ ผลการพิจารณาเป็นประการใดให้เป็นที่สุด

ที่มา : เพจ ศธ.360 องศา

Comments

comments

- Advertisement -