ขั้นตอนในการประเมิน PA (Performance Agreement) ของโรงเรียน

0
5908
เพิ่มเพื่อน

ทุก ๆ สิ้นปีงบประมาณ (ภายใน 30 ก.ย. ของทุกปี) จะต้องมีการนำผลการประเมิน PA เข้าสู่ระบบ ในบทความนี้ เรามาทบทวนขั้นตอนในการประเมิน PA (Performance Agreement) ของสถานศึกษา มีขั้นตอนดังนี้

  1. ครูทุกคนจัดทำ PA ทุกปีงบประมาณกับผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามแบบ PA1 (เอกสารที่เกี่ยวข้อง : แบบฟอร์มข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกวิทยฐานะ ทุกสังกัด ไฟล์ word)
  2. สถานศึกษาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน PA และกำหนดช่วงการประเมิน (เอกสารที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA)
  3. สถานศึกษานำ PA ของครูไปใช้พิจารณาร่วมกับการพิจารณาเงินเดือน (ตามแบบประเมินฯ ว23/64)
  4. คณะกรรมการที่สถานศึกษาแต่งตั้งดำเนินการประเมิน PA ตามแบบ PA2 และสรุปผลการประเมินลงในแบบ PA3 (เอกสารที่เกี่ยวข้อง : แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(PA2) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกวิทยฐานะ ทุกสังกัด ไฟล์ word)
  5. Admin/ครูผู้รับผิดชอบของสถานศึกษา นำผลการประเมิน PA เข้าสู่ระบบ ภายในสิ้นปีงบประมาณ (ภายใน 30 ก.ย. ของทุกปี)

ดาวน์โหลดคู่มือ วpa

ดาวน์โหลด คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน วPA ได้ที่นี่ (ตำแหน่ง ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ ผู้บริหารการศึกษา)

ขอบคุณที่มา: เรียนรู้วิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา กับ ดร.เชษฐา ค้าคล่อง

Comments

comments

- Advertisement -