สรุปขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมในการประเมิน PA

0
988

เพิ่มเพื่อน

ในทุก ๆ สิ้นปีงบประมาณ จะมีกิจกรรมหนึ่งที่สร้างความตื่นเต้นให้กับครู ๆ อย่างเรา ใช่แล้วครับ การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA นั่นเอง และปีงบประมาณ 2565 นี้ก็เป็นปีแรกที่จะต้องประเมิน PA เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เราจะต้องเตรียมตัวอย่างไร เตรียมเอกสารอะไรบ้างนั้น เว็บไซต์สถานีครูดอทคอมจะชวนครูมาทำความเข้าใจในการเตรียมตัวประเมิน PA ไปพร้อม ๆ กันได้เลยครับ

1.แบบประเมินที่ต้องเตรียมไว้ให้คณะกรรมการ

>>> แบบ PA2/ส แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA
>>> แบบ PA3/ส แบบสรุปผลการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA

2. วิธี หรือ แนวทางในการประเมิน PA
ให้คณะกรรมการประเมินพิจารณาจากการปฏิบัติการสอนจริงจากห้องเรียน การสังเกตการสอน
ทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชันเรียน การใช้สือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
บรรยากาศชั้นเรียน พฤติกรรมผู้เรียน และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ผลงานหรือขึ้นงานของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ โดย ข้าราชการครูไม่จำเป็นต้องจัดทำแฟ้มเอกสารขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการประเมิน เกณฑ์การตัดสินข้าราชการครูต้องมีภาระงานเป็นไปตามที่ กำหนด และมีผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง ผ่านเกณฑ์ โดยต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

3. ศึกษาคู่มือ /2564 ให้เข้าใจ
>>> คู่มือ ว9/2564

4. บทบาทของคณะกรรมการประเมิน PA
>>> การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับคณะกรรมการประเมิน PA จะดำเนินการอย่างไร คลิกเลย หรือ สามารถศึกษาคู่มือ ว9/2564 หน้า 72-74 ได้เลยครับ

Comments

comments

- Advertisement -