ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ครูจากโรงเรียนอื่นเป็นคณะกรรมการกลั่นกรอง วฐ.2

ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ครูจากโรงเรียนอื่นเป็นคณะกรรมการกลั่นกรอง วฐ.2

เพิ่มเพื่อน

ในกรณีที่โรงเรียนของเราไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองข้อมูลของผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ เราสามารถข อความอนุเคราะห์ครูจากโรงเรียนอื่นๆ ได้ โดยการทพหนังสือเชิญไปที่โรงเรียน ดังตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์คุณครูจากโรงเรียนข้างเคียงเป็นคณะกรรมการกลั่นกรอง ด้านล่างนี้ มีลิงค์ให้ดาวน์โหลดด้านล่าง

: ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์คุณครูจากโรงเรียนข้างเคียงเป็นคณะกรรมการกลั่นกรอง วฐ.2

ขอบคุณที่มา : เพจคุณครูสายบัว

Comments

comments

- Advertisement -