ตัวอย่างคลิปวีดิทัศน์บันทึกการสอนตามเกณฑ์ประเมิน วPA วิชาสังคมศึกษา โดยครูไกทอง

0
872

เพิ่มเพื่อน

การถ่ายคลิปวีดีทัศน์บันทึกการสอน ตามเกณฑ์การประเมิน วPA วิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 โดยครูไกทอง มุดผากิตติเดช ครูโรงเรยนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้แบ่งปันคลิปการสอน วpa ให้เพื่อนครูได้ดูเพื่อนเป็นตัวอย่างครับ

ขอขอบคุณที่มา : ครูไก Entertain

ตัวอย่างคลิปการสอน วPA อื่น ๆ

>>> รวมตัวอย่างคลิปการสอน วPA ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับทำวิทยฐานะ
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาภาษาไทย
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาภาษาอังกฤษ
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาคหกรรม
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาวิทยาศาสตร์
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาศิลปะ
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาสังคมศึกษา
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาสุขศึกษา
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาคณิตศาสตร์
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA อนุบาล 3

Comments

comments

- Advertisement -