ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว21/2560

เพิ่มเพื่อน

เอกสารสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยในการทำวิทยฐานะ คือ คำสั่งคณะกรรมการกลั่นกรองภาพรวมของโรงเรียนแต่งตั้งบุคลากรเพื่อให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตัวอย่างด้านล่างนี้

ขอบคุณที่มา : โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

ดาวน์โหลด ตัวอย่างคำสั่งโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

Comments

comments

- Advertisement -