ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล PA ของโรงเรียนขนาดเล็ก

0
598

เพิ่มเพื่อน

ตัวอย่างคำสั่งโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนขนาดเล็ก มีรายละเอียดดังนี้ ขอบคุณที่มา เพจครูสายบัว

ดาวน์โหลด : ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล PA ของโรงเรียนขนาดเล็ก

ขอบคุณที่มา : ครูสายบัว

Comments

comments

- Advertisement -