ตัวอย่างคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

0
797

เพิ่มเพื่อน

เพจครูสายบัวได้เผยแพร่ ตัวอย่างคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ที่ปรับปรุงพัฒนาโดยครูสายบัว สามารถเลือกดาวน์โหลดไปดูเป็นตัวอย่างได้เลยดังนี้

ตัวอย่างแบบที่ 1 กรณีโรงเรียนขนาดเล็ก


ตัวอย่างแบบที่ 2 กรณีโรงเรียนขนาดกลาง-ใหญ่

ขอบคุณที่มา : ครูสายบัว และ เพจเรียนรู้ สวรรค์ ดวงมณี

Comments

comments

- Advertisement -