คำอธิบายรายวิชาการออกแบบเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5

เพิ่มเพื่อน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยได้จัดทำตัวอย่างคำอธิบายรายวิชาการออกแบบเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 เพื่อเป็นตัวอย่างให้โรงเรียนต่าง ๆ ได้นำไปปรับใช้ มีรายละเอียดดังนี้

>>> คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม. 1 คลิกที่นี่

>>> คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม. 2 คลิกที่นี่

>>> คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม. 3 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด>>> คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม. 4 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด>>> คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม. 5 คลิกที่นี่

Comments

comments

- Advertisement -