คู่มือการใช้งานระบบประเมินวิทยฐานะออนไลน์ DPA

0
2436

เพิ่มเพื่อน

เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว9 หรือ วpa ได้คลอดออกมาแล้ว พร้อมทั้ง คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน วPA ก็ได้มีการเผยแพร่ออกมาแล้ว ซึ่งทาง ก.ค.ศ. มีความคาดหวังเป็นอย่างมาว่าจะทำให้ครูมีศักยภาพและมี
มีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น

ในขณะเดียวกัน ครูก็ยังคงต้องรอลุ้นกับระบบ ซึ่งจะใช้ในการประเมินวิทยฐานะให้กับครูแบบออนไลน์ ว่าจะทำออกมาในลักษณะไหน

ดาวน์โหลดคู่มือ

>>>คู่มือการใช้งานระบบประเมินวิทยฐานะออนไลน์ DPA

คู่มือระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล
https://drive.google.com/file/d/1rWT_urfpdr3e417HGIQemYPYPVojej3k/view?usp=sharing

Comments

comments

- Advertisement -