คู่มือแนวทางการจัดการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามความเข้มข้น 3 ระดับสู่สากล

0
655

เพิ่มเพื่อน

ด้วย สถาบันภาษาอังกฤษ ได้จัดทำ”คู่มือแนวทางการจัดการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามความเข้มข้น 3 ระดับสู่สากล” เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานตามหลักสูตรภาษาอังกฤษให้ได้มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นสากล เพื่อเทียบเท่าระดับนานาชาติทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าว ได้ที่ลิงก์ : https://drive.google.com/file/d/16HjWGLfHjBiyhktcSLoCJc41HwfQUJIq/view
*** หมายเหตุ มีอัพเดทข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าที่ 80 ดังรูป

ที่มา : English online by English Language Institute, OBEC.

Comments

comments

- Advertisement -