ชื่อย่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของไทย

0
188

เพิ่มเพื่อน

แนะนำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย เครื่องราชอิสริยาภรณ์มีไว้สำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ และผู้กระทำคุณความดีให้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งที่เป็นบุรุษและสตรี มีลำดับชั้นดังต่อไปนี้

ลำดับชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากชั้นล่างสุดจนถึงชั้นสูงสุด

ลำดับที่ชื่อย่อชื่อชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลำดับชั้นประเภท
1ร.ง.ม.เหรียญเงินมงกุฎไทยชั้นที่ 7เหรียญตรา
2ร.ง.ช.เหรียญเงินช้างเผือกชั้นที่ 7เหรียญตรา
3ร.ท.ม.เหรียญทองมงกุฎไทยชั้นที่ 6เหรียญตรา
4ร.ท.ช.เหรียญทองช้างเผือกชั้นที่ 6เหรียญตรา
5บ.ม.เบญจมาภรณ์มงกูฎไทยชั้นที่ 5ต่ำกว่าสายสะพาย
6บ.ช.เบญจมาภรณ์ช้างเผือกชั้นที่ 5ต่ำกว่าสายสะพาย
7จ.ม.จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทยชั้นที่ 4ต่ำกว่าสายสะพาย
8จ.ช.จัตุรถาภรณ์ช้างเผือกชั้นที่ 4ต่ำกว่าสายสะพาย
9ต.ม.ตริตาภรณ์มงกุฎไทยชั้นที่ 3ต่ำกว่าสายสะพาย
10ต.ช.ตริตาภรณ์ช้างเผือกชั้นที่ 3ต่ำกว่าสายสะพาย
11ท.ม.ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยชั้นที่ 2ต่ำกว่าสายสะพาย
12ท.ช.ทวีติยาภรณ์ช้างเผือกชั้นที่ 2ต่ำกว่าสายสะพาย
13ป.ม.ประถมาภรณ์มงกุฎไทยชั้นที่ 1ชั้นสายสะพาย
14ป.ช.ประถมาภรณ์ช้างเผือกชั้นที่ 1ชั้นสายสะพาย
15ม.ว.ม.มหาวชิรมงกุฎชั้นสูงสุดชั้นสายสะพาย
16ม.ป.ช.หาปรมาภรณ์ช้างเผือกชั้นสูงสุดชั้นสายสะพาย
ร.จ.พ.เหรียญจักรพรรดิมาลาเหรียญตราดาวน

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

>>> เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของไทย

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย “รู้จัก เข้าใจ ประดับได้ถูก”
หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และ ลูกจ้าง
วิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ออนไลน์
การแต่งเครื่องแบบและการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ

Comments

comments

- Advertisement -