ดาวน์โหลดฟอนต์พระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” แบบอักษรมาตรฐานราชการไทยล่าสุด ได้ที่นี่

0
2937

เพิ่มเพื่อน

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติฟอนต์พระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ 14 และให้ถือเป็นมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย ภายในปี พ.ศ.

โดยฟ้อนท์ดังกล่าวได้รับการออกแบบให้มีความคล้ายคลึงกับยอดอ่อนของดอกกล้วยไม้พันธุ์ Phalaenopsis Princess Chulabhorn เพื่อเผยแผ่เกียรติคุณและรางวัลระดับนานาชาติ ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงได้รับอันเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ ส่วนฟอนต์มาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เช่น สารบรรณ ยังคงใช้ได้ตามปกติ เป็นทางเลือกให้สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของการใช้งาน

ดาวน์โหลดฟอนต์พระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” แบบอักษรมาตรฐานราชการไทยล่าสุด คลิกที่นี่

Comments

comments

- Advertisement -