วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ B-Index

เพิ่มเพื่อน

เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบได้ทั้งแบบปรนัย อัตนัยและแบบสำรวจ ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก

ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อสอบโดยใช้โปรแกรม >>> https://krustation.com/วิเคราะห์ข้อสอบ-b-index/

วิธีการติดตั้งโปรแกรม

1. ให้ทำการดาวน์โหลดโปรแกรม B-Index >>> ดาวน์โหลดโปรแกรม B-Index คลิกที่นี่ จะได้ไฟล์ มา

2. แตกไฟล์ คลิกขวาที่ไฟล์ แล้วเลือก Extract to (หรือแตกไฟล์โดยใช้โปรแกรมของท่านที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์)

3. ทำการติดตั้งโปรแกรมโดย ดับเบิ้ลคลิกที่ setup

4. คลิก Yes เพื่อติดตั้งโปรแกรม

5. คลิก OK

6. คลิกที่ รูป คอมพิวเตอร์

7. คลิก Coutinue

8. ถ้าแจ้งผิดพลาดอะไรให้คลิก Yes

9. เสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม พร้อมใช้งานวิเคราะห์ข้อสอบ

ดาวน์โหลดโปรแกรม B-Index คลิกที่นี่

ขอบคุณผู้พัฒนาโปรแกรม : อาจารย์สาคร แสงผื้ง ติดต่อ 053112645 อีเมล์ sksakorn@hotmail.com

Comments

comments

- Advertisement -