วิธีการตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อใช้สอบรับราชการ

เพิ่มเพื่อน

ก่อนสมัครสอบ ก.พ. นั้น อย่าลืมตรวจวุฒิของตัวเองก่อน เนื่องจากการสอบทุกครั้งมีหลายคนที่หมดสิทธิ์บรรจุเพราะวุฒิไม่ตรง ทำให้เสียโอกาสไปแบบฟรีๆ

วิธีการคือตรวจวุฒิสามารถตรวจสอบแบบออนไลน์ได้จากระบบตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง แต่ถ้าไม่มั่นใจจริง ๆ ให้โทรสอบถามไปที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ได้

การตรวจสอบคุณวุฒิ จากสำนักงาน ก.พ. (OCSC) เพื่อใช้สอบรับราชการ นั้นสามารถทำได้โดยการสืบค้นจาก ระบบตรวจสอบคุณวุฒิ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เข้าระบบตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ที่เว็บไซต์ http://e-accreditation.ocsc.go.th/ แล้วคลิก คุณวุฒิในประเทศ

2. ใส่ เงื่อนไขการค้นหา แล้วคลิก ค้นหา

3. จะแสดงวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

4. คลิก วุฒิ ที่ต้องการดูรายละเอียด จะแสดงรายละเอียดการรับรองต่างๆ

Comments

comments

- Advertisement -