“ตลาดนัดการเรียนรู้วังจันทรเกษม” เปิดรับสมัครเพิ่มบางหลักสูตรอีก 1 แสนคน กดสมัครที่นี่!!

0
269

เพิ่มเพื่อน

ในวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเรื่อง “ตลาดนัดการเรียนรู้วังจันทรเกษม” เปิดรับสมัครเพิ่มบางหลักสูตร หลังจากก่อนหน้านี้เปิดไปเเล้ว 10 หลักสูตรเเละมีผู้สนใจจำนวนมาก มียอดผู้สมัคร ถึง 100,000 คน จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย เสริมที่นั่งระบบ เพื่อให้สามารถรองรับอบรมออนไลน์ได้ทุกหลักสูตร ๆ ละไม่เกิน 6 หมื่นคน โดยผู้เข้าอบรมสามารถโต้ตอบพูดคุยได้ 1,000 คนในทุกหลักสูตร

สำหรับหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดรับสมัครเพิ่ม เพื่อให้ครบ 60,000 คน มีดังนี้

  • 1. วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทยสามารถรับเพิ่มได้อีก จำนวน 15,000 คน
  • 2. โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทางวิชาชีพครูจะก้าวเดินไปทิศทางใด สามารถรับเพิ่มได้อีกจำนวน 10,000 คน
  • 3. แง่มุมประวัติศาสตร์สู่การก้าวเดินไปอนาคต สามารถรับเพิ่มได้อีก จำนวน 20,000 คน
  • 4. เด็กปฐมวัย ทางรอดของการศึกษาไทย สามารถรับเพิ่ม ได้อีกจำนวน 20,000 คน
  • 5. ศึกษาสื่อสารผ่านบทเพลง สามารถรับเพิ่มได้จำนวน 15,000 คน
  • 6. พลังบวกสำหรับครูปฐมวัย สามารถรับเพิ่มได้อีกจำนวน 20,000 คน

ผู้สนใจลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://forms.gle/xxjcoiiYzaeg45Ai8 ตั้งแต่วันนี้ ตามลำดับ จนเต็มจำนวนที่กำหนด

Comments

comments