ตอบข้อสงสัย “ช่วงเปลี่ยนผ่านการขอวิทยฐานะจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA” โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.

เพิ่มเพื่อน

ในวันที่ 27 ม.ค. 2564 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ได้ตอบข้อสงสัย “ช่วงเปลี่ยนผ่านการขอวิทยฐานะจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA” มีรายละเอียด 3 ส่วน ดังต่อไปนี้

1. การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ

2. เปรียบเทียบระยะเวลาในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อยื่นคำขอเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 , ว 21/2560 และ PA

3. กรณีการนำผลงานตามหลักเกณฑ์เดิมมายื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ใหม่

คลิปตอบข้อสงสัย “ช่วงเปลี่ยนผ่านการขอวิทยฐานะจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA”

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Comments

comments

- Advertisement -