ตัวอย่างแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2)

0
45920
ตัวอย่าง วฐ.2
ตัวอย่าง วฐ.2

เพิ่มเพื่อน

จากการที่ถ้าครูจะขอขอเลื่อนวิทยฐานะ ว21 นั้น จะต้องมีการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (วฐ.2) ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จะทำในภาคเรียนที่ 1 เพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้คำแนะนำในการพัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนางานสำหรับภาคเรียนที่ 2 และ ครั้งที่ 2 ทำในภาคเรียนที่ 2 เพื่อประเมินสรุปภาพรวมรายปี ลงคะแนนเก็บไว้ยื่นการขอเลื่อนวิทยฐานะ และทำเช่นนี้เรื่อยไปจนครบ 5 ปี และไฟล์ดาวน์โหลดด้านล่างนี้คือ ตัวอย่างแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2) ได้มาจากเพื่อนครูใจดี ท่านสามารถนำไปปรับเป็นของตัวเองได้ ต้องขอขอบคุณคุณครูทั้ง 2 ท่านเป็นอย่างสูงที่แบ่งปันไฟล์แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2) มาให้เพื่อนครูได้นำมาปรับใช้กัน

ดาวน์โหลด ตัวอย่างแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2)

1. ตัวอย่างแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2) ครูฉลาด ไชยสุระ
2. ตัวอย่างแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2) ครูภฌลดา ปรางควิรยา

เครดิต :
1. ครูฉลาด   ไชยสุระ เพจ: ชุมชน Plc อ่านออกเขียนคล่อง ด้วยสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0
2. ครูภฌลดา ปรางควิรยา กลุ่ม: เส้นทางสู่ คศ.4 ครูภฌลดา ปรางควิรยา โรงเรียนวัดหนองโพรง สพป.ปราจีนบุรี เขต1Comments

comments

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here