ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 5/2564

0
261

เพิ่มเพื่อน

ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ ได้เผยเเพร่ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 5/2564 ลงเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ โดยมีนางตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน มีการพิจารณามติในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. เห็นชอบ การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย

2. อนุมัติย้ายและแต่งตั้ง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 4 ราย

  3. เห็นชอบ การบรรจุและแต่งตั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือกและผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 ราย

 4. เห็นชอบ การแต่งตั้งประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง จำนวน 11 คณะ 
แทนประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ ที่ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2564

  5. เห็นชอบ การแต่งตั้งอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญที่ ก.ค.ศ. ตั้ง จำนวน 11 คณะ แทนอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ที่ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2564

ซึ่งรายระเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามอ่านได้ที่เว็บไซ์ทางการของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://otepc.go.th/th/

บรรยากาศการประชุม

ขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่

Comments

comments

- Advertisement -