วิธีพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

0
56472
พิมพ์สำเนาใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์
พิมพ์สำเนาใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์

เพิ่มเพื่อน

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ที่ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สามารถคัดสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะเปิดให้ผู้ที่ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พิมพ์ ผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ของคุรุสภา (ระบบ KSP Self-Service หรือ KSP School) ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม เป็นต้นไป ทั้งนี้จะต้องเป็นสมาชิกของระบบ KSP Self-Service หรือ KSP School ก่อน สมัครสมาชิก KSP Self-Service คลิกที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=LqD6LubY2FU

คลิปการพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์

ขั้น่ตอนการพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์
1. ให้ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านเว็บไซต์ http://www.ksp.or.th/service/license_search.php
(ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพก่อนจึงจะพิมพ์สำเนาได้)

วิธีพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออนไลน์

2. จากนั้นเข้าระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ KSP Self-Service หรือ KSP School) เลือกเมนูสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ และจัดพิมพ์
2.1 ล็อกอินเข้าสู่ระบบ KSP Self-Service ผ่านเว็บไซต์ https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx


2.2 เลือกเมนู สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ >> ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ2.3 คลิกเลือก ไอคอน เครื่องพิมพ์ เพื่อดังภาพด้านล่าง


2.4 จะแสดงไฟล์ PDF สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ให้เราสามารถพิมพ์ออกมาเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้

อย่าลืมแชร์ข่าวนี้ให้เพื่อนครูท่านอื่นได้ทราบด้วยนะครับ
ที่มา :

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ
วิธีพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ >>> https://krustation.com/พิมพ์สำเนาใบประกอบวิชา
เอกสารที่ใช้ในการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ มีอะไรบ้าง >>> https://krustation.com/เอกสารต่อใบประกอบครู
ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ >>> https://krustation.com/ksp-e-service

Comments

comments

- Advertisement -