รวมคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับวิทยฐานะใหม่ วPA กว่า 33 คำถาม จาก ก.ค.ศ.

เพิ่มเพื่อน

สำนักงาน ได้รวบรวมคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับวิทยฐานะใหม่ กว่า 33 คำถาม เพื่อตอบคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับวิทยฐานะใหม่ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้

ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

Comments

comments

- Advertisement -