รวมตัวอย่างคำสั่งต่างๆ ที่จำเป็นต้องมีในการขอมีหรือเลื่อนวิทยะฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560

เพิ่มเพื่อน

ในบความนี้ ทางทีมงานเว็บไซต์ สถานีครูดอทคอม ได้ทำการรวบรวมคำสั่งที่จำเป็น ในการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยะฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21/ มาให้ไว้คุณครูได้ดาวน์โหลดไปแก้ไข หรือ ดูเป็นตัวอย่างกัน ดังต่อไปนี้

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว21/2560
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด >>> https://drive.google.com/file/d/13oGd_ikysTP6Rb1KiQ657P65Hi-QdAic

2. หนังสือขอความอนุเคราะห์ครูจากโรงเรียนอื่นเป็นคณะกรรมการกลั่นกรอง
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด >>> https://drive.google.com/file/d/1juyzmyKeEFCCLA8H8hYfbt1j-Sq-6H0N

ขอขอบคุณที่มา :
1. เพจครูสายบัว

Comments

comments

- Advertisement -