รวมรางวัลที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับข้าราชการครู พร้อมตัวอย่างไฟล์ word ให้ดาวน์โหลด

เพิ่มเพื่อน

ในบทความนี้เว็บไซต์สถานีครูดอทคอม ได้รวบรวมรวมรางวัลต่าง ๆ ที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับข้าราชการครูอย่างเรา ๆ พร้อมตัวอย่างไฟล์ มาไว้ให้เพื่อนครูได้ดูเป็นตัวอย่างกัน จะมีรางวัลอะไรนั้นไปอ่านกันเลยครับ

ทางลัดสำหรับไปยังรางวัลต่าง ๆ คลิกเลย

>รางวัลครูดีใจดาวใจ
>>รางวัล OBEC Awards
>>>รางวัลหนึ่งแสนครูดี
>>>>รางวัลคุรุสดุดี

รางวัลครูดีในดวงใจ

1. ตัวอย่างการเขียนรางวัลครูดีในดวงใจ ขอขอบคุณ >>> คุณครูธัชวุฒิ กงประโดน

>>> คลิกที่นี่

2. ตัวอย่างการเขียนรางวัลครูดีในดวงใจ ขอขอบคุณ >>> คุณครูนพมาศ การดี

ดาวน์โหลด >>> คลิกที่นี่

3. ตัวอย่างการเขียนรางวัลครูดีในดวงใจ ขอขอบคุณ >>> คุณครูกฤษณา สถิตย์

ดาวน์โหลด >>> คลิกที่นี่

รางวัล

1. OBEC Awards รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชาติ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ขอขอบคุณ >>> คุณครูนพมาศ การดี

ดาวน์โหลด >>> คลิกที่นี่

2. ตัวอย่างแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า . (OBEC AWARDS) ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน ขอขอบคุณ >>> คุณครูเสกสรรค์ สิธิวัน

ดาวน์โหลด >>> คลิกที่นี่

3. ตัวอย่างแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านวิชาการ ขอขอบคุณ >>> คุณครูเสกสรรค์ สิธิวัน

ดาวน์โหลด >>> คลิกที่นี่

รางวัลหนึ่งแสนครูดี

1. ตัวอย่างการเขียนรายงานเพื่อขอรับรางวัล ขอขอบคุณ >>> คุณครูเบญจวรรณ บุ้งทอง

ดาวน์โหลด >>> คลิกที่นี่

2. ตัวอย่างการเขียนรายงานเพื่อขอรับรางวัล คุรุสดุดี ขอขอบคุณ >>> คุณครูเทวัญ ภูพานทอง

ดาวน์โหลด >>> คลิกที่นี่

รางวัลคุรุสดุดี

1. ตัวอย่างการเขียนรายงานเพื่อขอรับรางวัล คุรุสดุดี ขอขอบคุณ >>> คุณครูธนภัทร ตวงวิไล

ดาวน์โหลด >>> คลิกที่นี่

ขอขอบคุณทุกที่มา :

1. คุณครูธัชวุฒิ กงประโดน

2. คุณครูนพมาศ การดี

3. คุณครูกฤษณา สถิตย์

4. คุณครูเสกสรรค์ สิธิวัน

5. คุณครูเบญจวรรณ บุ้งทอง

6. คุณครูเทวัญ ภูพานทอง

7. คุณครูธนภัทร ตวงวิไล

Comments

comments

- Advertisement -