รวมหนังสือคำสั่งที่เกี่ยวกับ วPA/2564 ที่ ก.ค.ศ. ประกาศออกมาแล้ว

เพิ่มเพื่อน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนครู เราได้รวบรวมคำสั่งที่เกี่ยวกับ การทำวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ /2564 ไว้ให้ได้อ่านเพื่อทำความเข้าใจกัน ด้านล่างนี้

ว3/2564 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว4/2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะฯ

1. ว3/2564 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา >>> ดาวน์โหลดที่นี่ ?

2. การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะฯ >>> ดาวน์โหลดที่นี่ ?

ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

Comments

comments

- Advertisement -