ระบบอบรมครูออนไลน์จาก สสวท. หลักสูตรหลากหลายใช้งานฟรี มีเกียรติบัตร

เพิ่มเพื่อน

ได้จัดทำระบบสำหรับอบรมครูออนไลน์ Teacher Professional Development System เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ให้ครูเข้ามาทบทวนความรู้ พัฒนาศักยภาพด้านเนื้อหาและเทคนิคการสอน โดยสามารถเลือกกิจกรรมอบรมได้หลากหลาย จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสาสตร์ และเทคโนโลยี มีกิจกรรมอบรมใหม่มาอัปเดตเรื่อย ๆ ใช้งานง่าย ฟรี และ มี

สมัครเข้าใช้งาน >>> IPST – Teacher Professional Development

Comments

comments

- Advertisement -