รวมลิงก์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์” OBEC Webinar

เพิ่มเพื่อน

** /เกียรติบัตร **
เปิดระบบ วันที่ 17 สิงหาคม เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
“สอบผ่าน” การประเมินผลร้อยละ 80 จะได้รับวุฒิบัตร / “ไม่ผ่าน” จะได้

ดาวน์โหลดวุฒิบัตร : https://bit.ly/3iTeDou
ลิงก์สำรอง :

ดาวน์โหลดวุฒิบัตร : https://bit.ly/3g8AZk8
ลิงก์สำรอง :

ดาวน์โหลดวุฒิบัตร : https://bit.ly/2XxAHwO
ลิงก์สำรอง :

ดาวน์โหลดวุฒิบัตร : https://bit.ly/3xYJRPy
ลิงก์สำรอง :

ดาวน์โหลดวุฒิบัตร : https://bit.ly/2Utmm3m
ลิงก์สำรอง :

ดาวน์โหลดวุฒิบัตร : https://bit.ly/3ySQnIx
ลิงก์สำรอง :

ดาวน์โหลดวุฒิบัตร : https://bit.ly/383mkCx
ลิงก์สำรอง :

ดาวน์โหลดวุฒิบัตร : https://bit.ly/2VUSgGK
ลิงก์สำรอง :

ดาวน์โหลดวุฒิบัตร : https://bit.ly/3ALQqGP
ลิงก์สำรอง :

ดาวน์โหลดวุฒิบัตร : https://bit.ly/2VZs4Ky
ลิงก์สำรอง :

ดาวน์โหลดวุฒิบัตร : https://bit.ly/3CSnkY2
ลิงก์สำรอง :

ดาวน์โหลดวุฒิบัตร : https://bit.ly/3iSevFW
ลิงก์สำรอง :

ดาวน์โหลดวุฒิบัตร : https://bit.ly/3yX5Qro
ลิงก์สำรอง :

ดาวน์โหลดวุฒิบัตร : https://bit.ly/3sAjJcJ
ลิงก์สำรอง :

ดาวน์โหลดวุฒิบัตร : https://bit.ly/3g8Jvzu
ลิงก์สำรอง :

ดาวน์โหลดวุฒิบัตร : https://bit.ly/3k4dUjN
ลิงก์สำรอง :

ดาวน์โหลดวุฒิบัตร : https://bit.ly/37N7Kyy
ลิงก์สำรอง :

ดาวน์โหลดวุฒิบัตร : https://bit.ly/3ASeYy1
ลิงก์สำรอง :

Comments

comments

- Advertisement -