วิธีคำนวณเงินบำเหน็จบำนาญสำหรับข้าราชการ

เพิ่มเพื่อน

บทความนี้เรามาดู วิธีการคำนวณเงินบำเหน็จบำนาญสำหรับข้าราชการ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ ไม่เป็นสมาชิก กบข. กับ เป็นสมาชิก กบข. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วิธีคำนวณเงินบำเหน็จบำนาญ “กรณี ไม่เป็นสมาชิก กบข.”
2. วิธีคำนวณเงินบำเหน็จบำนาญ “กรณี เป็นสมาชิก กบข.”

วิธีคำนวณเงินบำเหน็จบำนาญ “กรณี ไม่เป็นสมาชิก กบข.”

วิธีคำนวณเงินบำเหน็จบำนาญ “กรณี เป็นสมาชิก กบข.”

ขอบคุณที่มา : http://salary.rtaf.mi.th/km/retired/calculate/การคำนวณบำเหน็จบำนาญ.pdf

Comments

comments

- Advertisement -