ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อสอบโดยใช้โปรแกรม B-Index

เพิ่มเพื่อน

การวิเคราะห์ข้อสอบจะทำให้เราได้ทราบถึง คุณภาพของข้อสอบ ว่ามีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร

บางที่ข้อสอบที่เราสร้างขึ้นนั้น อาจจะยากเกินไป ง่ายเกินไป มีอำนาจจำแนก หรือ ความเชื่อมั่น ขอบข้อสอบเป็นอย่างไร จะทำให้เราสามารถปรับปรุงข้อสอบให้มีคุณภาพ ต่อไป ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อสอบจะมีวิธีการวิเคราะห์แบบไหน อย่างไร เราไปติดตามอ่านกัน

วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้ง >>> httกps://krustation.com/ดาวน์โหลด-b-index/

ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อสอบ โดยใช้โปรแกรม

1. คลิกขวาที่โปรแกรม B-Index แล้วเลือก Run as administrator เพื่อทำการเปิดโปรแกรม

2. คลิก วิเคราะห์ B-Index

3. คลิก สร้างแฟ้มข้อมูลใหม่

4. กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบ ทุกรายการ มีตัวอย่างการกรอกข้อมูลดังภาพ แล้วคลิก OK

5. เริ่มกรอก คำตอบของ นักเรียนคนที่ 1 โดยเริ่มจาก เลขประจำตัว และ คำตอบ แล้วคลิก Save

6. กรอก คำตอบของนักเรียนให้ครบทุกคน แล้ว กด x ออกไป

7. คลิก ดำเนินการวิเคราะห์

8. เลือก แฟ้มข้อมูล ที่เราบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อจะทำการวิเคราะห์

9. กรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ได้แก่ จำนวนนักเรียนในแต่ละห้อง จำนวนข้อสอบแต่ละจุดประสงค์ และเฉลยข้อสอบ ตัวอย่างดังภาพ

10. คลิก เริ่มวิเคราะห์ข้อสอบ จะแสดงผลการวิเคราะห์ข้อสอบดังหัวข้อที่ 11 แต่ถ้าแสดงข้อผิดพลาดดังภาพ ให้เปิดโปรแกรมอีกครั้งโดยคลิกขวาที่โปรแกรม B-Index แล้วเลือก Run as administrator และ ทำตามหัวข้อที่ 7, 8, และ ตรวจสอบข้อมูลในข้อที่ 9 ให้ถูกต้อง

11. จะได้ผลการวิเคราะห์ข้อสอบดังภาพ สามารถ คลิกวิเคราะห์ หรือ Print ได้

12. สามารถ ดูคะแนนรายบุคคล หรือ Print ได้

ข้อมูลการวิเคราะห์ดูคะแนนรายบุคคล

หมายเหตุ : ค่าอำนาจจำแนก ที่ใช้ได้ คือ .02 ขึ้นไป
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้ จะมีประโยชน์กับครู หรือ ผู้ที่สนใจ ไม่มากก็น้อย ฝากติดตาม เว็บไซต์และเพจ สถานีครูดอทคอม ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้ง >>> httกps://krustation.com/ดาวน์โหลด-b-index/

Comments

comments

- Advertisement -