เส้นทางสู่ครู คศ.4 ตามแนวทาง วิทยฐานะแนวใหม่ วPA/2564

เพิ่มเพื่อน

ในบทความก่อนเราได้นำเสนอ เส้นทางสู่ คศ.4 ตามแนวทาง ว21 กันแล้ว ในบทความนี้เราลองมาดู เส้นทางสู่ครู คศ.4 ตามวิทยฐานะแนวใหม่ กันบ้าง ครับ

วิทยฐานะแนวใหม่ /2564 นั่น จะมีการประกาศใช้ในเร็วๆ นี้ คาดว่าประมาณ 16 พ.ค. 2564 ข้อดี ที่สุดของ การทำ วpa/2564 ก็คือ เรื่องระยะเวลา เพราะลดลงจาก ว21 ที่ใช้เวลา 5-5-5-5 ปี เหลือเพียง 4-4-4-4 ปี

เส้นทางสู่ครู คศ.4 ตามแนวทาง วิทยฐานะแนวใหม่ วPA/2564 เริ่มจาก


หลังจากบรรจุเป็นข้าราชการครูเรียบร้อยแล้ว จะต้องใช้เวลา 2 ปี ในการพัฒนาตนเองอย่างเข้มข้น

(2 ปี) คศ.1 ครู

(4 ปี) คศ.2 ครูชำนาญการ
เงินวิทยฐานะ 3,500 บาท ต่อเดือน

(4 ปี) ครูชำนาญการพิเศษ
เงินวิทยฐานะ 5,600*2 = 11,200 บาท ต่อเดือน

(4 ปี) ครูเชี่ยวชาญ
เงินวิทยฐานะ 9,900*2 = 19,800 บาท ต่อเดือน

(4 ปี) ครู
เงินวิทยฐานะ 13,000*2 = 26,000 บาท ต่อเดือน

จะเห็นว่า ใช้เวลา 14 ปี เท่านั้นที่จะ ได้ ครูเชี่ยวชาญ คศ.4

แต่เดี๋ยวก่อน จะสามารถลดลงไปได้อีกเหลือเพียง 3 ปี ถ้าเข้าเงื่อนไข ดังนี้

1. เป็นผู้มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ซึ่งจะเทียบกับเกณฑ์ผลการทดสอบ CEFR ที่คุรุสภาได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ในการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ
2. เป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่เกาะ ภูเขาสูง พื้นที่มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศ)
3. เป็นผู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (การได้รับวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น)
4. เป็นผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิอาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
นอกจากเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวแล้ว ต้องมีผลการประเมินการเลื่อนเงินเดือนระดับดีเด่น 4 รอบการประเมินติดต่อกันด้วย

จะสามารถลดเวลาเหลือดังต่อไปนี้

ครูผู้ช่วย
หลังจากบรรจุเป็นข้าราชการครูเรียบร้อยแล้ว จะต้องใช้เวลา 2 ปี ในการพัฒนาตนเองอย่างเข้มข้น

(2 ปี) คศ.1 ครู

(3 ปี) คศ.2 ครูชำนาญการ
เงินวิทยฐานะ 3,500 บาท ต่อเดือน

(3 ปี) ครูชำนาญการพิเศษ
เงินวิทยฐานะ 5,600*2 = 11,200 บาท ต่อเดือน

(3 ปี) ครูเชี่ยวชาญ
เงินวิทยฐานะ 9,900*2 = 19,800 บาท ต่อเดือน

(3 ปี) ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
เงินวิทยฐานะ 13,000*2 = 26,000 บาท ต่อเดือน

จะเห็นว่า ใช้เวลาเพียง 11 ปี เท่านั้นที่จะ ได้ ครูเชี่ยวชาญ คศ.4

จาก Road map ที่กล่าวไปข้างต้น จะเห็นว่า เส้นทางสู่ครู คศ.4 ตามแนวทาง วิทยฐานะแนวใหม่ วPA/2564 นั้น ถ้าเรามีการวางแผนที่ดี และศึกษา มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เข้าใจ ก็จะสามารถลดระยะเวลาในการทำวิทยฐานะไปได้เยอะเลยทีเดียว ขอเป็นกำลังใจให้ครูทุกคนครับ

ทีมงานเว็บไซต์สถานีครูดอทคอม ร่วมเป็นกำลังใจให้ครูก้าวหน้าใจอาชีพ อย่าลืม กดไลค์ กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้เขียนด้วยนะครับ พบกันใหม่บทความหน้า

และเพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณครูมุ่งสู้เป้าหมายที่ต้องการได้ ทีมงานเว็บไซต์สถานีครูดอทคอมได้รวบรวบความรู้และไฟล์เอกสารต่างๆ สำหรับใช้ประเมินขอเลื่อนวิทยฐานะ ว21 ไว้ให้ดาวน์โหลดเอาเลยฟรีด้านล่างนี้
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำวิทยฐานะ ว21

 1. การเตรียมความพร้อมเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ (ว 21/2560)
  https://krustation.com/วิทยฐานะ-ว21
 2. แบบ วฐ.1-3 ไฟล์เวิร์ดพร้อมพิมพ์และกรอกทุกสังกัด
  https://krustation.com/แบบ-วฐ1-3-ไฟล์-word
 3. แนวทางจัดเก็บเอกสารตาม ว21 สำหรับประเมินเลื่อนวิทยฐานะ และประเมินรายปี
  https://krustation.com/แนวทางจัดเก็บเอกสาร-ว21
 4. เอกสารแฟ้มลูกประกอบ ละเอียดทุกตัวชี้วัด นำไปปรับใช้ได้เลย
  https://krustation.com/เอกสารแฟ้มลูก-ว21
 5. ตัวอย่างแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2)
  https://krustation.com/ตัวอย่าง-วฐ-2
 6. ตัวอย่างบันทึกข้อความขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2)
  https://krustation.com/บันทึกข้อความประเมิน-วฐ2
 7. ตัวอย่างรายงานการวิจัยเพื่อการเรียนรู้ ประกอบตัวชี้วัดที่ 1.5
  https://krustation.com/ตัวอย่างรายงานการวิจั
 8. ตัวอย่างการรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2) แบบละเอียดเอกสารครบ
  https://krustation.com/ตัวอย่างการรายงาน-วฐ2
 9. รวมวิจัยในชั้นเรียนกว่า 200 เรื่อง
  https://krustation.com/วิจัยในชั้นเรียน
 10. คุณสมบัติสำคัญ 5 ข้อ ของวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว 21
  https://krustation.com/5-คุณสมบัติสำคัญ-ว21
 11. ผลงานทางวิชาการ ทำตามนี้ไม่มีตก (ข้อสังเกตจากการตรวจผลงานทางวิชาการของ ดร.บุญลือ ทองอยู่)
  https://krustation.com/ผลงานทางวิชาการ
 12. รวมเอกสารประเมินวิทยฐานะ แบบใหม่ ว.21 ไฟล์ Word ดาวน์โหลดได้ที่นี่เลย
  https://krustation.com/รวมเอกสารประเมิน-ว21
 13. แฟ้มเอกสารประกอบการทำวิทยฐานะ ว.21 ละเอียดทุกตัวชี้วัด ไฟล์ word นำไปปรับใช้ได้เลย
  https://krustation.com/แฟ้มเอกสารประกอบการทำว
 14. การทดสอบประสิทธิภาพ E1/E2 ต้นฉบับที่ถูกต้อง โดย ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
  https://krustation.com/การทดสอบประสิทธิภาพ-e1-e2
 15. แหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการบนเว็บไซต์
  https://krustation.com/วิธีการเผยแพร่ผลงาน

ผู้เขียน ครูไทยหัวใจเกษตร

Comments

comments

- Advertisement -