ว3/2564 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในวันที่ 29 มกราคม เว็บไซต์ ได้มีการเผยแพร่หลักสือเวียน ว3/2564 เป็นเป็นประกาศเกี่ยวกับ มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม

ว3/2564 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Comments

comments

- Advertisement -