วPA อะไร? คือสิ่งที่ ครูทุกคนต้องทำ vs ครูที่จะขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะต้องทำ ที่นี่มีคำตอบ

เพิ่มเพื่อน

เมื่อมีการประกาศเกณฑ์ในการประเมินวิทยฐานะใหม่ครั้งใด ครู ๆ อย่างเราก็ต้องอัปเดตความรู้กันใหม่ และ ว ล่าสุด ที่เราจะต้องทำความรู้จักให้เข้าใจ ก็คือ วPA นั่นเอง

ไม่ต้องกังวลใจไป ในบทความนี้ ทีมงานเว็บไซต์สถานีครูดอทคอมได้ ได้สรุปมาให้ครูได้อ่านให้เข้าใจกันแบบสั้นๆ แต่ได้ใจความ พอให้ได้มองเห็นภาพของ วPA ออกบ้าง มาจะต้องทำอะไร อย่างไร ผู้เขียนได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ประเภท คือ สิ่งที่ครูทุกคนต้องทำ และ สิ่งที่ครูที่จะขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะต้องทำ จะมีอะไรบ้างนั้น เราไปอ่านกันเลยจ้า

ครูทุกคนต้องทำ

ครูทุกคนต้องทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) กับ ผอ. ทุกปีงบประมาณ ตามแบบของ ก.ค.ศ. และต้องได้คะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 เพื่อคงวิทยฐานะ และ ใช้ในการประเมินเลื่อนเงินเดือน

ครูที่จะขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ แบ่งตาม วิทยฐานะต่าง ๆ ได้ดังนี้

ชำนาญการ
– ดำรงตำแหน่งครูมาแล้ว 4 ปี หรือ 3 ปี ในกรณีที่เข้าเงื่อนไขการลดระยะเวลาได้ (จบ ป.โท , ป.เอก หรือ คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด)
– ได้รับการประเมิน PA ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ในแต่ละรอบปีงบประมาณ
– ไม่ถูกลงโทษทางวินัยระยะเวลาย้อนหลัง 4 ปี หรือ 3 ปี
– ส่งแผนการจัดการเรียนรู้
– ส่งไฟล์วิดีโอบันทึกการสอน
– ส่งไฟล์วิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาหรือแรงบันดาลใจ – ได้คะแนนประเมินในด้าน 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65

ชำนาญการพิเศษ
– ดำรงตำแหน่งครูมาแล้ว 4 ปี หรือ 3 ปี ในกรณีที่เข้าเงื่อนไขการลดระยะเวลาได้ (จบ ป.โท , ป.เอก หรือ คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด)
– ได้รับการประเมิน PA ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ในแต่ละรอบปีงบประมาณ
– ไม่ถูกลงโทษทางวินัยระยะเวลาย้อนหลัง 4 ปี หรือ 3 ปี
– ส่งแผนการจัดการเรียนรู้
– ส่งไฟล์วิดีโอบันทึกการสอน
– ส่งไฟล์วิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาหรือแรงบันดาลใจ – ได้คะแนนประเมินในด้าน 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

เชี่ยวชาญ
– ดำรงตำแหน่งครูมาแล้ว 4 ปี หรือ 3 ปี ในกรณีที่เข้าเงื่อนไขการลดระยะเวลาได้ (จบ ป.โท , ป.เอก หรือ คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด)
– ได้รับการประเมิน PA ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ในแต่ละรอบปีงบประมาณ
– ไม่ถูกลงโทษทางวินัยระยะเวลาย้อนหลัง 4 ปี หรือ 3 ปี
– ส่งแผนการจัดการเรียนรู้
– ส่งไฟล์วิดีโอบันทึกการสอน
– ส่งไฟล์วิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาหรือแรงบันดาลใจ
– ได้คะแนนประเมินในด้าน 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75
– ด้านที่ 3 ส่งผลงานทางวิชาการ 1 รายการ ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75

เชี่ยวชาญพิเศษ
– ดำรงตำแหน่งครูมาแล้ว 4 ปี หรือ 3 ปี ในกรณีที่เข้าเงื่อนไขการลดระยะเวลาได้ (จบ ป.โท , ป.เอก หรือ คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด)
– ได้รับการประเมิน PA ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ในแต่ละรอบปีงบประมาณ
– ไม่ถูกลงโทษทางวินัยระยะเวลาย้อนหลัง 4 ปี หรือ 3 ปี
– ส่งแผนการจัดการเรียนรู้
– ส่งไฟล์วิดีโอบันทึกการสอน
– ส่งไฟล์วิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาหรือแรงบันดาลใจ
– ได้คะแนนประเมินในด้าน 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
– ด้านที่ 3 ส่งผลงานทางวิชาการ 1 รายการ ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และ ได้รับการตีพิมพ์อยู่ในฐานข้อมูลของ TCI

สุดท้ายนี้ก็หลังว่าเพื่อนครูจะได้ประโยชน์จากบทความนี้บางไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตาม เราก็จะต้องรอดูแนวทางในการประเมินจาก คู่มือในการดำเนินการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่จะออกมาในเร็ว ๆ นี้ ก็จะทำให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา

Comments

comments

- Advertisement -