รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563

เพิ่มเพื่อน

ความวิตกกังวลใจของครู ที่อบรม ว่าอบรมไปแล้ว จะสามารถนับชั่วโมงการพัฒนาได้หรือไม่นั้น เราสามารถตรวจสอบได้จากแหล่งใดบ้าง ความสงสัยนี้จะหายไปได้ เพียงแค่เราต้องทำการตรวจสอบหลักสูตรก่อนที่เราจะอบรมให้ดีเสียก่อน บทความนี้ทีมงานเว็บไซต์สถานีครูดอทคอม จะนำเสนอรายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560- ให้ได้ทราบกัน

ปีงบประมาณ พ.ศ.


รายชื่อหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ผลการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 1/2561 (รอบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ผลการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 1/2561 (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ผลการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 1/2561 (รอบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ผลการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 1/2561 (รอบที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ผลการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ผลการับรองหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ผลการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ปีงบประมาณ พ.ศ.


ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง รับรองหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน

ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการค้นหาหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองสามารถตรวจสอบแบบออนไลน์ได้ที่ >>> ระบบค้นหาหลักสูตร และตรวจสอบข้อมูลการอบรม
ถ้ายังไม่เจอ ก็ลองไปค้นหาจาก ประกาศรายชื่อหลักสูตรการอบรมที่ ก.ค.ศ. รับรอง

ที่มา : สถาบันคุรุพัฒนา

Comments

comments

- Advertisement -