คุรุสภาเชิญชวนเข้าอบรมหลักสูตร”การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ” สามารถนับชั่วโมง ว21 ได้ 12 ชั่วโมง

เพิ่มเพื่อน

คุรุสภาเชิญชวนเข้าอบรมหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน
The Development Learning Competency for Thai Professional Teachers by Using Learning Resource and Information Communication Technology รหัสหลักสูตร 639181001

เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. รอบที่ 3 รอบสุดท้าย โดยเปิดลงทะเบียนในวันที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 12.00 น. งานนี้ต้องรีบลงทะเบียน เนื่องจากเต็มไวมาก

ลงทะเบียนเข้าพัฒนาในหลักสูตร การพัฒนา สมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 รอบที่ 3 ได้ที่ >>> https://bit.ly/3sLfH0B

ลงทะเบียน
เพิ่มเติม (รอบที่ 4)

16 ก.พ. 64 (10.00 น.)

ลงทะเบียน
เพิ่มเติม (รอบที่ 5)

24 ก.พ. 64 (10.00 น.)

ลงทะเบียน
เพิ่มเติม (รอบที่ 6)

4 มี.ค. 64 (10.00 น.)


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> https://sites.google.com/kurupatana.ac.th/wankru64

Comments

comments

- Advertisement -