ก.ค.ศ. ได้จัดทำ “สรุปการทำวิทยฐานะใหม่หรือเกณฑ์ PA” เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับครู

เพิ่มเพื่อน

ในวันที่ 29 พ.ค. 2564 เพจสำนักงาน ได้เผยแพร่ “สรุปการทำวิทยฐานะใหม่หรือเกณฑ์ PA” เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับครูเกี่ยวกับการทำวิทยฐานะใหม่ หรือ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชวนดูสรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับการทำวิทยฐานะใหม่หรือเกณฑ์ PA ว่าได้กำหนด กระบวนการและวิธีการอย่างไรบ้าง เพื่อจะได้เตรียมตัวและเตรียมความพร้อมไปด้วยกันนะคะทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดสาระความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ PA สำนักงาน ก.ค.ศ. กำลังเร่งดำเนินการจัดทำคู่มือ และสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น กรณีช่วงเปลี่ยนผ่าน เรื่องของระยะเวลาการยื่นคำขอ หรืออื่น ๆ ที่กำลังจะทะยอยให้ทุกท่านได้ศึกษาไปพร้อม ๆ กันต่อไปค่ะ

ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performace Agreemennt)

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน(ต่อ)

วิธีการยื่นขอรับการประเมิน

ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

Comments

comments

- Advertisement -