สสวท. ชวนใช้งานเว็บไซต์บทเรียน VDO Project 14 ฟรี!! ตรงหลักสูตร ไม่มีค่าใช้จ่าย เรียนสอนได้สบายไม่กลัว COVID-19

เพิ่มเพื่อน

Project14 โครงการสอนออนไลน์นำสู่ความปกติใหม่ทางการศึกษา แนะครู ผู้ปกครอง ใช้เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ในยุคนิวนอร์มัล จาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

จุดเด่นของ Project 14
“เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา”
เผยแพร่ผ่านหลายช่องทางเพื่อตอบสนองต่อความสามารถในการเข้าถึงของผู้ใช้งาน

“กำหนดการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง”
การเรียนรู้จะไม่จำกัดอยู่แต่ในห้องเรียนอีกต่อไป บทเรียนออนไลน์จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของและกำหนดการเรียนรู้ของตัวเอง

“เน้นความเข้าใจ เชื่อมโยงชีวิตจริง”
วีดิทัศน์การสอนเน้นการเรียนรู้ตามแนวทาง สสวท. ที่เน้นความเข้าใจในแนวคิดหลักที่เชื่อมโยงไปสู่การนำไปใช้ในชีวิตจริง

“ตรงตามหลักสูตร”
พัฒนาขึ้นตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง (ฉบับปรับปรุง 2560) และหนังสือเรียน สสวท.

แนวทางการใช้งาน
ผู้เรียน ใช้ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือทบทวนบทเรียน โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจและตามศักยภาพของตนเอง

ครูผู้สอน ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามปกติในชั้นเรียน โดยครูอาจมอบหมายให้นักเรียนเรียนรู้มาล่วงหน้าเพื่อนำมาอภิปรายและเรียนรู้ร่วมกับครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน หรือครูอาจใช้สำหรับทบทวนบทเรียน หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม

ช่องทางการเข้าเรียนดังต่อไปนี้
YouTube IPST Proj14 : https://youtube.com/c/IPSTProj14
Facebook IPST Proj14 : https://www.facebook.com/ipstproj14/
Website IPST Proj14 : https://proj14.ipst.ac.th

รวมลิงก์ สื่อการสอนออนไลน์ (On line) ป.1 – ม.3 จาก สสวท. ตรงตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560

ชั้น ป.1 คลิกเลย https://proj14.ipst.ac.th/p1/
ชั้น ป.2 คลิกเลย https://proj14.ipst.ac.th/p2/
ชั้น ป.3 คลิกเลย https://proj14.ipst.ac.th/p3/
ชั้น ป.4 คลิกเลย https://proj14.ipst.ac.th/p4/
ชั้น ป.5 คลิกเลย https://proj14.ipst.ac.th/p5/
ชั้น ป.6 คลิกเลย https://proj14.ipst.ac.th/p6/
ชั้น ม.1 คลิกเลย https://proj14.ipst.ac.th/m1/
ชั้น ม.2 คลิกเลย https://proj14.ipst.ac.th/m2/
ชั้น ม.3 คลิกเลย https://proj14.ipst.ac.th/m3/
คู่มือครูดาวน์โหลดได้จากลิงค์ https://www.scimath.org/teacherguide

วิดิโอแนะนำบทเรียน Project 14

ที่มา : โครงการสอนออนไลน์ Project 14

Comments

comments

- Advertisement -