ช่องทางสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยฐานะใหม่ วPA

เพิ่มเพื่อน

ก.ค.ศ ได้มีช่องทางสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยฐานะใหม่ ให้เพื่อนครูที่มีคำถามหรือข้อสงสัยได้เข้าไปฝากคำถามให้กับทาง ได้นำไปตอบคำถามกัน มีขั้นตอนการส่งคำถามดังนี้

ขั้นตอนการส่งคำถามถึง ก.ค.ศ.

1. เข้าเว็บไซต์ http://feedback.otepc.go.th/vw_feedback_guest_add.php

2. ทำการกรอกข้อมูล และ คำถาม ให้เรียนร้อย

3. ข้อมูลและคำถามของท่านในประเด็นวิทยฐานะ จะถูกเปิดเผย เพื่อสร้างความเข้าใจ ในช่องทางระบบตอบข้อหารือ (http://discuss.otepc.go.th)

โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. จะทำการรวบรวมประเด็นคำถามเพื่อนำมาชี้แจงต่อไป นอกจากนี้ยังติดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับวิทยฐานะใหม่ได้ที่ : https://otepc.go.th/th/inform-services/pa.html

Comments

comments

- Advertisement -