สำนักงาน ก.พ. เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม

0
260

เพิ่มเพื่อน

ในวันที่ 23 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ. ได้เผยเเพร่ประกาศเรื่อง ประจำปี เพิ่มเติม บนเว็บไซต์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ขยายขอบเขตการแพร่โรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายพื้นที่และมีอัตราการแพร่ระบาดที่สูงขึ้น

เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าสอบทุกท่าน สำนักงาน ก.พ. จึงขอเลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี จากเดิม วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 และ วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 ออกไปก่อน

โดยสำนักงาน ก.พ. จะแจ้งกำหนดการสอบใหม่ให้ทราบอีกครั้ง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบภาค ก ประจำปี 2564ได้ที่: https://ocsc9.thaijobjob.com/

ocsc_329

Comments

comments