คุรุสภาเชิญชวนกรอกข้อมูลผู้มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2564

0
640

เพิ่มเพื่อน

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/ ไปแล้วนั้น และในตอนนี้อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564 จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสำรวจข้อมูลผู้เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ที่เข้ารับการศึกษาในปี และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (วิชาชีพครู) ที่เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา ที่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพฯ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นในวันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทางเว็บไซต์คุรุสภาได้เชิญชวนผู้เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ที่เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2562 และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (วิชาชีพครู) ที่เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ที่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบฯ ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Google Form ที่ https://forms.gle/myoeFXETr9HsJkZe8   ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2564

คลิกที่นี่เพื่อร่วมเเสดงความคิดเห็น

แบบสำรวจผู้มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564 (The survey for the requirement of taking the Teacher Professional Competency Testing and Assessment No. 2/21) (google.com)

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุรุสภาสำรวจข้อมูลผู้มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 – คุรุสภา (ksp.or.th)

Comments

comments

- Advertisement -