ธนาคารออมสิน เปิดยื่นกู้สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ไม่เกินรายละ 10,000 บาท

เพิ่มเพื่อน

ธนาคารออมสินเปิดให้จองสิทธิสมัครสินเชื่อสู้ภัย ผ่าน MyMo
เปิดจองสิทธิวันนี้ 26 พ.ค. เวลา 16.00 น. เป็นต้นไปผู้ที่สนใจสามารถจองคิวเพื่อรับสิทธิในการสมัครสินเชื่อได้ที่หน้าแรกโดยไม่ต้องล็อกอิน

ขั้นตอนการจองสิทธิ
1. ลงทะเบียนจองสิทธิผ่าน MyMo
สามารถจองสิทธิได้เลยที่หน้าแรก โดยไม่ต้องล็อกอินเข้าแอปพลิเคชัน MyMo

2. ตรวจสอบผลการจองสิทธิได้ทันที
ลูกค้าจะได้รับแจ้งคิว “วันที่และเวลา” เพื่อเข้ามาทำรายการโดยจะมี Notification แจ้ง และสามารถเห็นเมนู “มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19” ตามวันที่ได้คิวจอง

3. เมื่อได้คิวแล้ว เตรียมทำรายการสมัครสินเชื่อ
รอบแรก เปิดให้ทำรายการในวันที่ 28 พ.ค. 64 เวลา 10.00-12.00 น.กำหนดโควต้าวันละ 1 แสนราย ตามลำดับการลงทะเบียนสำเร็จเพื่อป้องกันความแออัดและลดข้อจำกัดกรณีมีผู้ล็อกอินเข้าทำธุรกรรมพร้อมกันเป็นจำนวนมาก
– ผู้ที่ยื่นขอกู้ไว้แล้วและอยู่ระหว่างรอผล ธนาคารจะแจ้งผลทาง SMS และ MyMo ภายในวันที่ 26 พ.ค. 64
– ผู้ที่ทราบผลว่าได้รับอนุมัติ แต่ยังไม่ได้ทำสัญญา ให้เข้า MyMo เพื่อกดทำสัญญาเงินกู้ (Digital Contract) ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. 64 เป็นต้นไป

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
– เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำและเมื่อรวมอายุกับผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี
– เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี
– เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
– เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
– ต้องไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เช่นข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนหรือรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
– เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ และมี e-Mail ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
– ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน
– เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการ MyMo ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

จำนวนเงินให้กู้
– ไม่เกินรายละ 10,000 บาท 💰

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้
– สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด) โดยรวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว (เงินต้นและดอกเบี้ย) สามารถกำหนดระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 3 ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
– อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
– อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ (คิดแบบลดต้นลดดอก)
– เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.mymobygsb.com
ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 1143 MyMo Call Center
ที่มา : ธนาคารออมสิน

Comments

comments

- Advertisement -