สูตรการหมุนรูบิค แบบง่าย ทำตามไม่ยาก

0
399

เพิ่มเพื่อน

วิธีการแก้รูบิค 3*3 แบบง่าย ๆ ทำตามขึ้นตอนนี้ได้เลย

1.ทำ ขาวล้อมเหลือง >>> หมุนอย่างไรก็ได้ให้เป็นขาวล้อมเหลืองดังภาพด้านล่างนี้

2.ทำ ขาวล้อมขาว >>> หมุนให้มีลักษณะเป็นขาวล้อมขาวดังภาพด้านล่าง

3. เก็บหน้าขาว จะได้ชั้นที่ 1 >>>

4. เก็บชั้นที่ 2 >>>

5. ทำ กากบาทสีเหลือง
ขวาลง / บนขวา / หน้าทวน / บนซ้าย / หน้าตาม / ขวาขึ้น

6.ทำ ปลาตะเพียน
ขวาขึ้น / บนซ้าย / ขวาลง / บนซ้าย / ขวาขึ้น / บนซ้าย2 / ขวาลง

7.ทำ หน้าสีเหลืองให้เต็ม
-สีเหลืองอยู่ซ้าย
ซ้ายขึ้น / บนขวา /ซ้ายลง / บนขวา / ซ้ายขึ้น / บนขวา2 / ซ้ายลง
-สีเหลืองอยู่ขวา
ขวาขึ้น / บนซ้าย / ขวาลง / บนซ้าย / ขวาขึ้น / บนซ้าย2 / ขวาลง

8.ทำ ก้ามปู
ขวา2 / ล่าง2 / ขวาขึ้น / บนซ้าย / ขวาลง / ล่าง2 / ขวาขึ้น / บนขวา / ขวาขึ้น

9. จบ
หลัง2 / หมุนสีไปตรงกับเซนเตอร์ / ขวาขึ้น / ซ้ายขึ้น
หลัง2 / ขวาลง / ซ้ายลง / หมุนสีให้ตรงกัน

Comments

comments

- Advertisement -