ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นคณะกรรมการประเมินผลตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA จากบุคคลภายนอก

เพิ่มเพื่อน

เพจครูสายบัวได้เผยแพร่ ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นคณะกรรมการประเมินผลตามข้อตกลงในการพัฒนางาน จากบุคคลภายนอก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นคณะกรรมการประเมินผลตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA จากบุคคลภายนอก

ขอบคุณที่มา : ครูสายบัว

Comments

comments