รวมหลักสูตรสำหรับเรียนออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร

0
69124

เพิ่มเพื่อน

แนะนำหลักสูตรสำหรับเรียนออนไลน์ มีเกียรติบัตร เพื่อพัฒนาความรู้ บางหลักสูตรสามารถนับชั่วโมงพัฒนา ว21 ได้ด้วย เช่น หลักสูตร การสอนเพศวิถี โดยสามารถเลือกหลักสูตรที่ต้องการเรียนด้านล่างนี้ได้เลยครับ

รายชื่อหลักสูตร

เว็บไซต์สำหรับเข้ารับอบรม

1.หลักสูตรการสอนเพศวิถี

2.หลักสูตรสุจริตไทย

3.หลักสูตรการดูแลความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน

https://www.thaisafeschools.com/

4.หลักสูตรการช่วยเหลือดูแลนักเรียน(วัยรุ่น)
ฟรีเฉพาะบุคลากรด้านสาธารณสุข

5.หลักสูตรวิทยาการคำนวณ สสวท.

6.ปลูกต้นไม้ ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน

7.อบรมทักษะ DIGITAL Literacy

8.Google เปิดหลักสูตรออนไลน์ Be Internet Awesome ใช้สื่อ ออนไลน์อย่างชาญฉลาด

https://beinternetawesome.withgoogle.com/th_th

9.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดย ชมรมนักวิจัยทางหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย

10.การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19 มีเกียรติบัตร

Comments

comments