รวมหลักสูตรสำหรับเรียนออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร

0
69695

เพิ่มเพื่อน

แนะนำหลักสูตรสำหรับเรียนออนไลน์ มี เพื่อพัฒนาความรู้ บางหลักสูตรสามารถนับชั่วโมงพัฒนา ว21 ได้ด้วย เช่น หลักสูตร การสอนเพศวิถี โดยสามารถเลือกหลักสูตรที่ต้องการเรียนด้านล่างนี้ได้เลยครับ

รายชื่อหลักสูตร

เว็บไซต์สำหรับเข้ารับอบรม

1.หลักสูตรการสอนเพศวิถี

2.หลักสูตรสุจริตไทย

3.หลักสูตรการดูแลความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน

4.หลักสูตรการช่วยเหลือดูแลนักเรียน(วัยรุ่น)
ฟรีเฉพาะบุคลากรด้านสาธารณสุข

5.หลักสูตรวิทยาการคำนวณ สสวท.

6. ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน

7.อบรมทักษะ DIGITAL Literacy

8.Google เปิดหลักสูตรออนไลน์ Be Internet Awesome ใช้สื่อ ออนไลน์อย่างชาญฉลาด

9.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดย ชมรมนักวิจัยทางหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย

10.การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส มี

Comments

comments