ก.ค.ศ. ชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว23/2564)

เพิ่มเพื่อน

สำนักงาน ได้ชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว23/2564) ซึ่งประกอบไปด้วย สภาพปัญหา องค์ประกอบการประเมิน วิธีการประเมิน ระดับการประเมิน แบบการประเมิน การจัดเก็บรักษาแบบการประเมิน และ การนำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไปใช้ มีรายละเอียดดังนี้

Comments

comments