อบรมออนไลน์รับเกียรติบัตรฟรี กว่า 17 ใบ

เพิ่มเพื่อน

รวมอบรมออนไลน์รับเกียรติบัตรฟรี กว่า 17 ใบ รวบรวมโดยครู ศิริวัฒน์ โพธิ์ศรี ทีมงานเว็บไซต์สถานีครูดอทคอมขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

1. แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ“เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ” https://docs.google.com/…/1FAIpQLScXl…/viewform…

2.อบรมของคุรุสภา
https://xn--42c5b5an4cvc.com/register.php

3. แบบทดสอบเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพครู https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeZPMNf…/viewform…

4. แบบทดสอบ โครงการโรงเรียนสุจริต
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfHTrmPK0wiMa…/viewform

5. แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551″ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfQTBogsF…/viewscore…

6. แบบทดสอบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdc4TPLO…/viewform…

7. แบบทดสอบ ความรู้เบื้องต้นการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม การใช้งาน google apps for education
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdtggqieGG…/viewform…

8. แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ“การเรียนการสอนแบบออนไลน์ E – Learning”
https://docs.google.com/…/1FAIpQLScuMnmIvMJ0Bc…/viewform

9. แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdVGHvdKpp…/viewform…

10. รับเกียรติบัตรจาก รมช.กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเรียนรู้กัญชากัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน
http://onielearn.nfe.go.th/training/

11. แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับ คุรุสภา | สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdp3V2TEIFuRo…/viewform

12. แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง งานวิจัยในชั้นเรียน
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSflz5V5AR6…/viewform…

13. แบบทดสอบเพื่อวัดความรู้เบื้อง การเรียนรู้ สู้ภัย Covid 19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กศน
http://onielearn.nfe.go.th/training/covid/index.php

14. แบบทดสอบวัดความรู้ Literacy ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 https://docs.google.com/…/1FAIpQLScyGyGLnb…/formResponse

15. แบบทดสอบ”ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfwtRVIMx…/viewscore…

16. แบบประเมินความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการเสวนาของสภาการศึกษาได้ที่ > https://qrgo.page.link/CUu2B
ลงชื่อรับเกียรติบัตรการประชุมได้ที่ > https://qrgo.page.link/6Nnp5

17. หลักสูตร “การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา” ผ่านการรับรองจาก ก.ค.ศ.นับชั่วโมง ว21ได้
https://ebet.obec.go.th/

ขอบคุณที่มา : รวบรวมโดยครู ศิริวัฒน์ โพธิ์ศรี

Comments

comments