ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ฟรี!!! “โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement)”

0
5007

เพิ่มเพื่อน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ขอเชิญชวนผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจทุกสังกัด 💻เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ฟรี!!! “โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement)” ในวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม เวลา 08.00 – 16.00 น. หมายเหตุ *มีวุฒิบัตรออนไลน์สำหรับผู้เข้ารับการอบรม

ท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วม Facebook Group “”สพม.กท 1 – PA” ที่ลิ้งก์ https://www.facebook.com/groups/sesao1.pa/ เพื่อฝากประเด็นคำถาม/ข้อสงสัยให้ท่านวิทยากรและรับ Link ที่ใช้ในการเข้าร่วมการอบรมฯ

จัดโดย กลุ่มโรงเรียน กลุ่ม 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

Comments

comments

- Advertisement -