การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

เพิ่มเพื่อน

ในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้เผยแพร่แนวทางในการประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA ของตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ไฟล์ pdf

การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA ของตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

Comments

comments

- Advertisement -