การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย “รู้จัก เข้าใจ ประดับได้ถูก”

เพิ่มเพื่อน

เว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เผยแพร่ข้อมูล Infographic เกี่ยวกับการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย มีรายละเอียดดังนี้

1. การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย “รู้จัก เข้าใจ ประดับได้ถูก”

2. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง ดิเรกคุณาภรณ์

3. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลาถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์

4. การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้ที่ : โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐๙๐๐๐
*** กลุ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบอร์ภายใน ๑๘๖๒ – ๑๘๖๓
*** กลุ่มงานอาลักษณ์ เบอร์ภายใน ๑๘๒๒ – ๑๘๒๓
*** กลุ่มงานฐานันดร เบอร์ภายใน ๑๘๗๒ – ๑๘๗๖

ขอบคุณที่มา: สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

Comments

comments

- Advertisement -