เปิดแล้ว โครงการ “ม33เรารักกัน” สนับสนุนวงเงินสิทธิช่วยเหลือ ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33 จำนวน 4,000 บาทต่อคน

โครงการ สนับสนุนวงเงินสิทธิช่วยเหลือ ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33 จำนวน 4,000 บาทต่อคน รับวงเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท ผ่านแอป เป๋าตังค์ เปิดลงทะเบียนเวลา 06.00-23.00 น.

ระยะเวลาโครงการ 21 กุมภาพันธ์ ถึง 31 พฤษภาคม 2564
*รับเงินทุกสัปดาห์ และสะสมสิทธิใช้จ่ายถึงสิ้นสุดโครงการ

ลงทะเบียนที่ >>> https://register.xn--33-nqia4jubqa0kcg0o.com/

Comments

comments

- Advertisement -