แนวทางเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว21 ของ สพป.ลพบุรี เขต 2

เพิ่มเพื่อน

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหนังสือสำนักงาน ที่ ศธ.0206.3/ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

เนื้อหาสาระประกอบด้วย

  1. คุณสมบัติผู้ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 21/2560
  2. บทบาทของผู้อำนวยการสถานศึกษา
  3. หน้าที่ของผู้อำานวยการสถานศึกษา
  4. การดำเนินงานของ สพท. และ ศธจ.
  5. บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (อยู่ระหว่าง ก.ค.ศ. กำหนดรูปแบบ)
  6. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา ตาม ว 21/2560

ขอบคุณที่มา : นางสาวชนพิชา ทรงเสรีย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป. ลพบุรี เขต 2

แนวทางการดำเนินงานเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐาน ตาม ว21 ของ สพป.ลพบุรี เขต 2
http://www.lopburi2.go.th/lbr2/images/News_Web/Doc/3.2lak.pdf

Comments

comments

- Advertisement -