ศธ. ออกประกาศแนวปฏิบัติเก็บค่าเทอมลดภาระผู้ปกครองยุคโควิด (Covid-19)

0
524

เพิ่มเพื่อน

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ศธ.360 องศา ได้เผยแพร่ประกาศแนวปฏิบัติเก็บค่าเทอมลดภาระผู้ปกครองยุคโควิด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รมว.ศธ. “ตรีนุช เทียนทอง” ฟังเสียงผู้ปกครอง ประกาศแนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ของสถานศึกษาในสังกัด ศธ. สั่งโรงเรียนยึดหลักคืนเงิน-ผ่อนผัน-ช่วยเด็กยากจน-ลดภาระผู้ปกครอง

ที่มา : ศธ.360 องศา

Comments

comments

- Advertisement -